Experts aan het woord

De experts van PMSS zijn : Marjolijn de Kruif (psychiater) en Rianne van Rutten (psycholoog)

Marjolijn de Kruif

Na de studie geneeskunde heeft Marjolijn de Kruif zich gespecialiseerd in de psychiatrie bij de toenmalige ParnassiaBavogroep (nu Parnassiagroep). Tijdens de opleiding tot psychiater heeft ze stage gelopen bij de PsyQ depressie polikliniek in Den Haag. Daar kwam ze vaak in aanraking met vrouwen met klachten rond de overgang en rond de zwangerschap die vragen hadden over de fase waar ze zich in bevonden. Het vaker voorkomen van depressie bij vrouwen in verschillende reproductieve fasen in het leven en het feit dat hier geen specifieke behandelprogramma’s voor bestaan binnen de psychiatrie (behalve voor zwangerschap), gaf haar het idee om een vrouwenpolikliniek te starten.

Sinds dat Marjolijn de Kruif in 2014 psychiater werd, is zij dan ook verbonden aan PsyQ afdeling Depressie alwaar zorg rond de zwangerschap al bestond. Zij bouwde met het team de Vrouwenpoli uit, waarbij aandacht is voor vrouwen met een depressie tijdens en na de zwangerschap, de premenstruele stemmingsstoornis en de depressie rond de overgang. Niet alleen diagnostiek, behandeling en onderzoek voor vrouwen met deze problemen ziet zij als belangrijk maar juist ook het doorbreken van taboe en stigmatisering.

Vrouwen met het premenstruele stemmingssyndroom hebben vaak ernstige klachten die invaliderend zijn gedurende de week voor de menstruatie. Ook suïcidaliteit en problemen in het gezin of in relaties komen voor. Het is belangrijk dat daar aandacht voor is. Even zo is het streven dat vrouwen zich niet voor deze klachten schamen maar er over gaan praten.
Wat ze zouden willen is dat er meer onderzoek gedaan wordt naar de premenstruele stemmingsstoornis zodat we uiteindelijk beter worden in het verminderen van de klachten.

Rianne van Rutten

Tijdens haar studie psychologie heeft Rianne van Rutten stage gelopen op de afdeling Depressie Ambulant en is zij gaan werken bij de afdeling chronobiologie. Hier heeft zij de eerste kennismaking gehad met de behandeling van PMSS met lichttherapie. Na haar studie is zij gaan werken op de afdeling depressie ambulant en later bij de vrouwenpoli.

Gezien haar ervaring met PMSS en lichttherapie had zij al affiniteit met PMSS en is zij zich meer gaan verdiepen in de behandeling van PMSS middels Cognitieve Gedragstherapie. Samen met haar team ziet zij het belang in van adequate behandeling van de meestal invaliderende en ernstige klachten van PMSS.

Vanwege het gebrek aan gespecialiseerde behandelprogramma’s voor vrouwen met PMSS ziet zij onderzoek, diagnostiek en adequate behandeling van PMSS als een noodzaak en uitdaging.